+31 (0)182 - 633 433
Categorieën
  Categorieën
Gratis levering vanaf € 250,- excl. b.t.w. in heel Nederland (m.u.v. Waddeneilanden)

Privacy en veiligheid
Print Privacy en veiligheid

Privacyverklaring
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de website www.jupiterkantoorpartners.nl door Jupiter Kantoorpartners (hierna: JUPITER). De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze JUPITER omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. JUPITER respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van JUPITER – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. JUPITER behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website. 

Onze (externe) medewerkers zijn verplicht de regels voor gegevensbescherming na te leven conform de wettelijke vereisten.

Wie verwerkt uw gegevens ? 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is
Jupiter Kantoorpartners, Coenecoop 93.B, 2741PH  Waddinxveen.

Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden ?

 • Recht van opzegging
  U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken met werking voor de toekomst.

   
 • Recht van inzage
  U hebt het recht om inzage te verlangen in de gegevens die zijn opgeslagen onder uw naam of pseudoniem. Op uw verzoek kunnen deze gegevens ook elektronisch worden verstrekt.

   
 • Recht op verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling
  U hebt het recht om verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling te verlangen van uw persoonlijke gegevens. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.

   
 • Aanspreekpunt
  Om uw bovengenoemd recht van opzegging of uw recht op informatie, verwijdering, afscherming of rechtzetting uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Jupiter Kantoorpartners, Coenecoop 93.B, 2741 PH,  Waddinxveen of een e-mail sturen aan privacy@jupiterkantoorpartners.nl. Met het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

   

Welke gegevens worden door JUPITER verzameld ?

Het verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden (anonieme) gegevens voor systeem-interne en statistische doeleinden.
 

 • Bij het openen van onze website verzendt uw internet-browser aan onze server om technische redenen automatisch gegevens (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL (adres) van de verwijzende website, opgeroepen bestanden, hoeveelheid verzonden data, type en versie browser, besturingssysteem, IP-adres).
   
 • Voor zover u bij het gebruik van onze website geen gegevens invoert, is de door onze website verzamelde informatie over u anoniem.
   

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Wij verzamelen en gebruiken slechts die persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) die u per e-mail aan ons toestuurt of die door u worden ingevoerd in een invoerveld op onze website.
   
 • De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de bewerking van uw verzoeken. Wanneer de overeenkomst volledig is afgewikkeld en de koopprijs volledig is betaald, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer verwijderd. Dit geldt niet indien u uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.
   
 • Gegevens voor de newsletter-service
  Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om ude nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan nieuwsbrief@jupiterkantoorpartners.nl of via een link in de nieuwsbrief.

   

Gegevens voor klantenaccount

 • Bij het openen van een klantenaccount door middel van de functie „klantregistratie“ worden uw gegevens duurzaam opgeslagen in de klantendatabank van JUPITER. U kunt te allen tijde verlangen dat uw klantgegevens en uw klantenaccount worden verwijderd. Meer informatie vindt u onder „Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?“
   
 • Indien u bij het openen van uw klantenaccount ook uw toestemming heeft gegeven voor de toezending van promotionele informatie, zal JUPITER de door u opgegeven gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. Deze toestemming is vrijwillig en kan door u te allen tijde worden ingetrokken met betrekking tot de toekomst.

Klantbeoordelingen

 • JUPITER biedt u de mogelijkheid de artikelen te beoordelen die op de website worden aangeboden (klantbeoordelingen). De publicatie van uw klantbeoordeling vindt anoniem plaats resp. onder de naam die u in het daarvoor bestemde veld heeft opgegeven (resp. schuilnaam). Voor het plaatsen van een klantbeoordeling dient u een geldig e-mailadres op te geven. JUPITER stuurt na een aankoop eenmalig een e-mail voor een klantbeoordeling. Dit e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen met betrekking tot uw beoordeling. Dit e-mailadres wordt niet gepubliceerd en ook niet doorgegeven aan derden.
   
 • Wanneer u zich bij JUPITER voor een klantenaccount heeft geregistreerd, kunt u uw beoordeling in uw klantenaccount te allen tijde weer verwijderen. U moet dan wel voor de plaatsing van uw beoordeling zijn ingelogd bij uw klantenaccount.
  Deze klantenbeoordeling kan worden gepubliceerd in de onlineshop van JUPITER. 

   

Contact door middel van contactformulier

 • De door jou aangereikte informatie en contactgegevens worden alleen gebruikt om met jou uitsluitend in contact te treden, hierover te communiceren en je vragen af te handelen.
   

Geo-lokalisering

 • Door middel van geo-lokalisering is het technisch mogelijk met het IP-adres de locatie van de internetgebruiker in kaart te brengen. Uw IP-adres word opgeslagen en gebruikt voor geo-lokalisering, zodat u direct de aanbiedingen en artikelen kunt zien van JUPITER. Uw IP-adres wordt na de aanvraagprocedure niet langer opgeslagen ten behoeve van de geo-lokalisering.
   

In welke gevallen hebben derden toegang tot uw gegevens ?

Doorgeven voor de orderafhandeling

 • Voor zover nodig om het contract met u uit te voeren, geven wij ook andere ondernemingen en individuele personen de opdracht om taken uit te voeren voor JUPITER. Een voorbeeld hiervan is een transportonderneming die naast uw bestelinformatie uw contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) krijgt.
   
 • We bieden u nog steeds de mogelijkheid om uw zending te volgen, waarmee u op elk moment de actuele status van uw zending kunt controleren.

 

 • Bovendien zetten wij dienstverleners in voor zogenaamde fulfillment-diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bestellingaanname, orderpicken, verpakking, verzending, storno-afhandeling of het retourenmanagement. Ook deze dienstverleners krijgen uw bestel- en contactgegevens.

 

 • Als u naast uw aankoop ook opdracht heeft gegeven voor een montage, dan geven wij uw bestel- en contactgegevens door aan de desbetreffende montagepartner resp. de fabrikant, die dan voor ons de coördinatie van de montageafspraken en de levering van de producten overneemt. 

 

 • In sommige gevallen zetten we ook dienstverleners in voor hardware-onderhoud, software-onderhoud en het verlenen van technische diensten, die dan in contact kunnen komen met uw gegevens.

Doorgeven voor de betalingsafhandeling

 • Wij geven uw betalingsgegevens als onderdeel van de verwerking van betalingen door aan de kredietinstelling of de desbetreffende betalingsdienstverlener. Als u zich als klant geregistreerd heeft met u klantaccount, dan heeft u de mogelijkheid om een betaalmethode vast te leggen voor verdere aankopen en daarmee toekomstige bestelprocessen te versnellen. De betalingsdienstverlener slaat uw gegevens in dit geval versleuteld op voor toekomstige bestellingen, zodat er bij volgende bestellingen niet opnieuw gegevens ingevoerd hoeven te worden. 
   
 • U kunt deze instelling in uw klantaccount onder "Mijn gegevens" op ieder moment weer ongedaan maken of wijzigen.

Doorgifte voor het verzenden van reclamemiddelen

 • Voor het verzenden van de reclamemiddelen van JUPITER geven wij uw gegevens door aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor externe reclamedoeleinden.

Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel

 • Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire inlichtingendienst, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Social Plugins

 • Om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik social plugins als u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders (bijv. www.facebook.com). Daarmee is het niet mogelijk dat uw browser direct contact maakt met de server van de sociale netwerkaanbieder. JUPITER is niet aansprakelijk voor de privacyrichtlijnen en procedures van de gelinkte sites.

 Webanalyse

 • Om de inhoud van onze website en de gebruiksvriendelijkheid steeds te verbeteren en te optimaliseren gebruiken wij analyse-technologieën. Daarbij worden de sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en statistisch geanalyseerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit persoonsgebonden verwerkt maar uitsluitend anoniem.
   
 • Voor een deel worden analysegegevens doorgestuurd naar een server van het betreffende analysebedrijf in een lidstaat van de EU of buiten de EU (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) en opgeslagen. In voorkomende gevallen worden de gegevens doorgestuurd naar derden, voor zover de wet het toelaat of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van onze dienstverlener. Noch wij noch de webanalysedienst zullen uw IP-adres combineren met andere gegevens die door ons of door de dienstverlener zijn opgeslagen. 

Google 

 • Google Adwords Conversion Tracking gebruikt cookies die de analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen voor de eigenaren van website met betrekking tot de activiteiten op de website en om andere diensten te kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.
  Met het gebruik van deze website worden uw gegevens die Google over u heeft verzameld in de hierboven beschreven wijze verwerkt en voor de hierboven genoemde doeleinden toegepast. 
 • Bij het klikken op een advertentie wordt op de computer van de gebruiker een cookie geplaatst door Google. Meer informatie over de gebruikte cookie technologie, vindt u in de handleiding van Google over websitestatistieken en in de bepalingen voor gegevensbescherming.

 

 • Met behulp van deze technologie krijgen Google en wij als klant informatie dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze websites. De hierbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie voor de optimalisatie van advertenties. Wij krijgen geen informatie waarmee de bezoeker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De statistieken die Google ons verstrekt, omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en eventueel, of ze zijn doorgestuurd naar een site van onze website die voorzien is van een Conversion-Tag. Aan de hand van deze statistieken kunnen we volgen bij welke zoekbegrippen vaak op onze advertentie geklikt werd en welke advertenties leiden tot contact via het contactformulier door de gebruiker.

 

 • Als u dit niet wilt, kunt u de opslag van de cookies die voor deze technologieën zijn vereist, bijvoorbeeld voorkomen via de instellingen van uw browser. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken. 

 

 • Ook heeft u de mogelijkheid om via de advertentie-instelling de soorten Google advertenties te selecteren resp. op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren. U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de deactiveringshulp van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen. 
   
 • Google en wij blijven echter statistische informatie ontvangen over hoeveel gebruikers wanneer deze pagina bezocht hebben. Als u ook niet wilt worden opgenomen in deze statistieken, kunt u dit voorkomen met behulp van extra programma's voor uw browser (bijvoorbeeld met de Add-On Ghostery).
   

Wat zijn cookies ?

 • ​​​​​​​Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en ervoor zorgen dat het gebruik van de website over het algemeen gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger wordt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten ook geen virussen. Door middel van een bepaalde instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd.
   
 • Onze website maakt gebruik van dergelijke cookies. Door de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens over u verzameld. De cookies slaan met name de door u gekozen instellingen op , de actieve gebruikersaccount, het winkelwagentje of de merkenlijst. Verder gebruiken wij cookies ook voor statistische doeleinden.
   

Wat doet JUPITER aan data beveiliging ?

 • Onze website en de andere computersystemen zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en ook tegen verlies en beschadiging.

 

 • U dient uw inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en na uw bezoek aan onze website het browservenster te sluiten.

 

 • Bij het verzenden van persoonlijke gegevens gebruiken wij technische encryptieprocedures. Indien gecodeerde gegevens worden verzonden, kunt u dit in de statusbalk van uw browser herkennen aan een gesloten symbool bijvoorbeeld een sleutel of een slot.

 

 • Bij de betaling met een creditcard wordt als extra veiligheidsmaatregel de CVC-code gevraagd. Wij gebruiken de 3–D-Secure Code. Verdere informatie over 3-D-Secure kunt u opvragen bij uw bank.

 

 • Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van ons platform en houden ons al tijdens de ontwikkeling intensief bezig met beveiligingskwesties.
   
 • Mocht je desondanks op potentiële veiligheidslekken stuiten, deel ons dat dan zo snel mogelijk mede. Stuur ons alstublieft een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de kwetsbare punten aan privacy@jupiterkantoorpartners.nl
  ​​​​​​​

De gegevensbescherming verantwoordelijke
 

 • Mocht u nog vragen hebben over het thema gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals het herroepen van gegeven toestemmingen kunt u contact opnemen met:

Verantwoordelijke functie/instantie:

Jupiter Kantoorpartners
Coenecoop 93.B
2741 PH  Waddinxveen

0182 - 633 433
​​​​​​​info@jupiterkantoorpartners.nl

 

 


​​​​​​​